Hechtingscongres

15 februari 2018 | NBC, Nieuwegein | Website

De mens is een relationeel wezen en gehechtheid vormt de basis voor het aangaan van relaties. Veilig gehechte mensen, zo laat onderzoek zien, vergaat het over het algemeen beter dan onveilig gehechte mensen. Onveilige gehechtheid komt vaak voor bij mensen met ernstige psychopathologie. Vooral daarom is het van groot belang dat gehechtheid een grote rol krijgt in de behandeling van psychische klachten, bij jong en oud. 

Bij het congres 'Gehechtheid in de behandelkamer' komen professionals werkzaam in de (jeugd) hulpverlening samen en worden zij op de hoogte gebracht van inzichten en methodieken rondom het thema hechting. Er wordt stilgestaan bij een scala aan behandelingsmogelijkheden die het faciliteren en repareren van gehechtheidrelaties als doel hebben. Elke behandeling dient immers rekening te houden met de basis: de gehechtheidrelatie. Inzichten uit de affectieve neurobiologie, traumatheorie, gehechtheidonderzoek en klinische praktijk vormen de mix van een boeiend programma waarin u een overzicht krijgt van de meest gebruikte behandeltechnieken rond gehechtheid in Nederland. 

Meer informatie