BBMP Debat: IKK en Baby-opvang

29 mei 2018 | Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht | Website

De IKK-Babyplannen: 
voeden, verbeteren of verwerpen?

De BKR voor nul-jarigen wordt aangepast van 1 pedagogisch medewerker op 4 kinderen, naar 1 op 3. Dat de regeling een jaar later - niet per 1 januari 2018 maar per 1 januari 2019 - ingaat heeft de commotie nauwelijks doen afnemen. Onder de door een aantal directeuren geïnitieerde petitie om deze onder de huidige voorwaarden in te trekken staan al 7000 handtekeningen. De maatregel leidt tot oplopende kosten, zowel voor ondernemers als voor ouders. Een extra probleem is dat er onvoldoende gekwalificeerde medewerkers beschikbaar zijn. Vanuit pedagogische hoek klinkt steun voor deze maatregel van de overheid vanwege de beoogde kwaliteitsverhoging van de kinderopvang als geheel.
In het debat zijn niet alleen de organisatorische effecten van de maatregel van belang, maar komt ook het competentieniveau van de pedagogisch medewerker die met baby’s werkt aan de orde .

Meer informatie