Nationale Educational Needs Conferentie

26 september 2018 | Pathe, Ede | Website

Een Passend Perspectief in en om de klas!

Ieder kind heeft recht op perspectief. Recht op uitdagend onderwijs dat past bij zijn niveau en talenten. Onderwijs dat optimaal uitgaat van kansen en mogelijkheden en onderwijs dat rekening houdt met extra ondersteuningsbehoeften. Iedere leerkracht heeft recht op de juiste ambitie. Actuele kennis en handvatten om dagelijkse en ook complexe situaties het hoofd te kunnen bieden. Tijdens deze conferentie staat het bieden van Passend Onderwijs centraal waarbij de nieuwste inzichten met u worden gedeeld zodat u beter uitgerust bent om positief kwalitatief inclusief onderwijs te bieden.

Tijdens de Nationale Educational Needs Conferentie komen thema's als gedragsproblemen, leerstoornissen, leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong of combinaties van bovenstaande aan bod. Verder kunt u lezingen bijwonen over meer algemene thema's die actueel zijn en leven in het onderwijs, zoals: inclusief onderwijs, werkdruk, goed onderwijs aan nieuwkomers, ontwikkeling van het brein en omgaan met pestgedrag.

Meer informatie