Zorg voor goede samenwerking | Optimale afstemming sociaal domein en ggz

11 oktober 2018 | Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht | Website

Goede zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen vraagt om goede afstemming van zorg tussen de verschillende ‘partijen’ in de keten; tussen de verschillende formele en informele resources. Zowel professionals als naastbetrokkenen en vrijwilligers zijn periodiek betrokken bij de ondersteuning van het herstelproces van een cliënt. Maar met meerdere partijen is het al gauw een onoverzichtelijk veld, dat al snel langs elkaar werkt. Hoe bereik je als professional dat al deze vormen van zorg goed op elkaar aansluiten? 

Bij deelname krijgt u het boek Zorg voor afstemming (t.w.v. € 22,90), geschreven door Pim Peeters en Koen Westen. 

Meer informatie