Stiefkind in de knel

01 november 2018 | De Werelt, Lunteren | Website

Emoties, dilemma’s en conflicten in het samengestelde gezin
Meer dan de helft van de samengestelde gezinnen loopt uit op een tweede scheiding. Hoe komt dat?

(Stief)ouders weten vaak niet waar ze aan beginnen als ze twee gezinnen samenvoegen. De bedoelingen zijn goed en de verwachtingen hoog. Maar in de praktijk blijkt de komst van een stiefouder toch lastig. Veel kinderen kunnen er maar moeizaam aan wennen. Er ontstaan dilemma’s, tegengestelde belangen en uiteenlopende emoties, waarbij gevoelens van onrechtvaardigheid een grote rol spelen. Conflicten liggen op de loer waardoor kinderen opnieuw in de knel kunnen komen.

Meer informatie