AIT Studiedag

19 november 2018 | De Reehorst, Ede | Website

Deze studiedag is gericht op basiscommunicatie, iedereen die met VHT en/of VIB werkt kent het begrip. Basiscommunicatie is de kern en essentie van het contact met elkaar. Als toepassing in een begeleidingssituatie, maar ook als ‘gereedschap’ voor het vakmanschap.
Op deze studiedag is er aandacht voor de rol van de hulpverlener. Hoe belangrijk is het contact en de relatie die de hulpverlener opbouwt in een gezin? Plenair en in de workshops komt  ‘contact en samenwerking’ voorbij als essentie van video-hometraining en video-interactiebegeleiding.

Meer informatie