Jongeren en depressie

14 maart 2019 | De Reehorst, Ede | Website

Hoe eerder je ingrijpt, hoe beter

Een dip hebben en somber zijn. Het hoort bij het leven, ook tijdens de kinder- en puberleeftijd. Maar een depressie is andere koek. Geschat wordt dat ruim 12% van de jongeren tussen de 13 en 17 jaar te maken krijgt met een depressieve stoornis. Daarnaast zijn er nog veel meer jongeren met verhoogde depressieve symptomen. Een depressie is een complexe aandoening die vaak niet vanzelf overgaat en ingrijpt op allerlei aspecten van het leven die voor jonge mensen heel belangrijk zijn. Als de depressie niet wordt herkend en dus niet wordt behandeld, kunnen ze er dan ook heel lang last van houden. En al wordt de aandoening de laatste tijd langzaam maar zeker uit de taboesfeer gehaald, er is nog veel te winnen. Want vooral voor jongeren is depressiviteit niet iets waar je graag voor uitkomt. Jongeren die ‘wegglijden’ in een depressie (en hun ouders) verdienen daarom professionele hulp en aandacht om zo erger te voorkomen.

Meer informatie