2e Thuiszitterscongres

27 juni 2019 | Spant, Bussum | Website

Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Thuisproblematiek, tekort aan personeel en mogelijkheden op school, bureaucratie en psychische of gedragsproblemen zijn slechts enkele voorbeelden.
De thuiszittersproblematiek is een groeiend probleem. Ondanks het thuiszitterspact dat in 2016 is ondertekend, loopt het aantal thuiszitters op. Reden genoeg om dit onderwerp wederom op de agenda te zetten en samen oplossingen te zoeken. 

Meer weten? Bekijk het programma hier.

Meer informatie