Middagsymposium Autisme: relaties, gender, seksualiteit

04 juni 2019 | Bildung.city, Amsterdam-Duivendrecht | Website

Bij mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) verloopt de ontwikkeling vaak anders dan bij leeftijdsgenoten zonder ASS. Op het gebied van relaties, gender en seksualiteit is dit zeker ook het geval. De ervaringen en oorzaken van deze anders verlopende ontwikkelingsprocessen worden besproken, en tevens de mogelijkheden voor de omgeving om in deze ontwikkelingsprocessen te ondersteunen en met deze soms delicate onderwerpen om te gaan. In dit symposium komen invalshoeken uit ervaringsdeskundigheid, wetenschappelijk onderzoek en praktijk samen.

Meer weten? Bekijk het programma hier.

Meer informatie