Middagsymposium WVGGZ in de wijk

20 juni 2019 | Bildung.City, Amsterdam-Duivendrecht | Website

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden. De wet is bedoeld voor mensen die een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Hoe gaat uitvoering van deze wet eruit zien voor de professionals die werken in de wijk?

Doel

Bereid je voor op de nieuwe wet en weet hoe en met wie je ermee aan de slag kunt gaan. Praktische handvatten, vooral in de thuissituatie. Wat is jouw rol als hulpverlener? Wat betekent het voor medewerkers van ggz-instellingen in de praktijk?
Na dit praktische middagsymposium kun je de uitgangspunten van de WVGGZ in een ambulante omgeving toepassen en de familie en de context betrekken bij de uitvoering ervan. Hoe pas je zorg en dwang toe binnen de thuissituatie? Wat is hiervoor nodig en wat is de rol van de familie hierbij?

Meer informatie? Klik hier!

Meer informatie