Drs. C.P.G. (Kees) Tilanus


Drs. C.P.G. Tilanus (Hilversum, 18 oktober 1933 - Woerden, 28 juni 2016). Na enkele jaren filosofie studeerde hij in 1968 af in sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Reeds tijdens zijn studie was hij werkzaam als sociaal-wetenschappelijk onderzoeker in de godsdienstpsychologie. In 1968 werd hij wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Vanaf 1971 was hij werkzaam in de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding. In 1979 kreeg hij een aanstelling als staflid bij de Directie Kinderbescherming van het Ministerie van justitie. Toen in 1987 de particuliere inrichtingen voor Kinderbescherming van justitie overgingen naar het ministerie van WVC werd hij mede overgeplaatst naar laatstgenoemd ministerie. Hij had daar de coördinatie van het gestructureerd overleg tussen het rijk, de andere overheden en het particulier initiatief. Daarnaast was hij vanaf 1969 parttime docent bij de opleiding MO-pedagogiek van de Katholieke Leergangen te Tilburg. . In zijn vrije tijd was hij politiek geëngageerd successievelijk als raadslid te Nijmegen (1970-1972), als lid van het partijbestuur van de PPR (1971-1974), als lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland (1974-1987) en als raadslid voor Groen Links in zijn woonplaats Woerden (1990 -€“ 2000).

Kees schreef voor SWP in totaal zes boeken, waarvan zijn boek 'Jeugdhulpverlening en de Overheid' (1e druk 1990) verplichte kost was voor studenten SPH. In 2007 verscheen hiervan een totale herziening samen met Adri van Montfoort.
 
Drs. C.P.G. (Kees) Tilanus