Joop J. Belderok


Joop J.Belderok werd geboren op 13 februari 1946 te Amsterdam. Vanaf begin jaren 70 was hij werkzaam in verschillende soorten welzijns- en vormingswerk, terwijl hij parttime een hogere beroepsopleiding sociaal cultureel werk volgde.

Eind jaren 70 maakte hij de overstap naar de ouderenzorg bij De Drie Hoven te Amsterdam. De Drie Hoven fuseerde in 1998 met het Leo Polakhuis tot stichting Antaris. Hij vervulde er meerdere leidinggevende en beleidsondersteunende functies. In 1987 startte hij de parttime studie Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en deed in 1992 doctoraal examen. In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op een theoretisch onderzoek over bewonersparticipatie in het verzorgingshuis en verpleeghuis: Zorg voor zelfstandigheid.
Thans is hij bestuurssecretaris bij de OsiraGroep te Amsterdam, rechtsopvolger van Amstelrade, Antaris en Fontis. Een zorgorganisatie voor wonen-welzijn-zorg voor ouderen en lichamelijk gehandicapten op meerdere locaties in Amsterdam en omgeving. Vanuit deze functie levert hij inhoudelijke bijdragen aan de vernieuwing van de ouderenzorg, waarbij behoud van regie over leven en leefomgeving voorop staat.

Joop Belderok is voorzitter van stichting Kronos (Kritisch onderzoek naar ouderen in de samenleving) en van stichting Geron (beheersstichting van het gelijknamige blad). Daarnaast is hij lid van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.
Joop J. Belderok