Ruud Abma


De cultuurpsycholoog Ruud Abma (1951) is verbonden aan de disciplinegroep Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) van de Universiteit Utrecht. Hij geeft daar onderwijs in de geschiedenis van de sociale wetenschappen en op het gebied van arbeid, ziekte en gezondheid. Hij publiceerde over de geschiedenis van de psychologie, psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg, onder andere de case study ‘Methodisch zonder confessie’ (Nijmegen, 1983), over de geschiedenis van de psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde op een theoretische studie naar de rol van jongeren in culturele veranderingen, getiteld Jeugd en tegencultuur (SUN, 1990). Voor A Social History of Psychology (Blackwell, 2004) schreef hij het hoofdstuk ‘Madness and mental health’. Hij schrijft nu, samen met Anja Machielse, een boek over interdisciplinariteit in de sociale wetenschappen, Over de grenzen van disciplines. Verder is hij betrokken bij onderzoek naar culturele factoren bij arbeidsongeschiktheid, in het bijzonder bij de reïntegratie van arbeidsongeschikten.

Ruud Abma is secretaris van de European Society for the History of the Human Sciences (ESHHS) en voorzitter van de redactie van het vaktijdschrift De Psycholoog. Zie zijn website voor meer bijzonderheden en full-text publicaties.
Ruud Abma