Dr. E. Lies Korevaar


Lies Korevaar (1957) is sinds juni 2003 als Lector Rehabilitatie verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen. Hij promoveerde op een onderzoek naar een Begeleid Leren-programma voor mensen met psychiatrische problematiek. Tot 2003 werkte hij als (beleids)psycholoog bij de Bavo RNO Groep, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en als hoofddocent en seniorconsulent voor de Stichting Rehabilitatie '92, beide te Rotterdam.
Dr. E. Lies Korevaar