Norma van Maaren


Drs. Norma van Maaren (16-05-1973) heeft in 1997 haar studie psychologie aan de Universiteit van Utrecht afgerond (afstudeerrichting Jeugdstudies/ Ontwikkelingspsychologie). Daarna heeft zij eerst twee jaar gewerkt als pedagogisch medewerkster op een leefgroep voor gedragsmoeilijke jongeren. Hierdoor heeft zij ervaren hoe het voelt om met die doelgroep te werken in de praktijk, in plaats van er alleen vanuit de theorie iets over te kunnen melden. Elk kind en elke jongere met een bepaalde stoornis heeft toch zijn individuele gebruiksaanwijzing die je al werkend met het kind moet ontdekken. Tevens werkte zij als schoolpsycholoog op een reguliere middelbare school.

In 2000 maakte zij de overstap van één van de leefgroepen binnen Horizon Jeugdzorg naar de onderwijstak, het speciale (cluster IV) onderwijs voor kinderen met sociaal emotionele stoornissen of gedragstoornissen, waar zij nog steeds werkzaam is als gedragswetenschapper. Vanuit de behoefte haar kennis over ingewikkelde onderwerpen te delen met de docenten van de school op een toegankelijke manier, is zij in 2003 gestart met het schrijven van columns in het bulletin van de school. Verder geeft zij workshops en verzorgt themamiddagen over de verschillende stoornissen die je kunt tegenkomen in het werken of leven met kinderen of jongeren. Sinds 2006 is zij GZ-psycholoog en Orthopedagoog Generalist.
Norma van Maaren