Sonja Bosch


Sonja Bosch (08-05-1955) studeerde in 1979 af aan de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar te Utrecht. (Nu Hogeschool voor de Kunsten, faculteit drama)
Vervolgens werkte zij tien jaar als dramadocent op een school voor MBO, waar zij les gaf aan jongeren tussen de 15 en de 18 jaar, die een beroepsopleiding volgden voor het agogisch werk,de mode en kleding of de bejaarden- en ziekenverzorging. Naast het geven van dramalessen begeleidde zij ook leerlingen tijdens hun stageperiode binnen het agogisch werk en de gezondheidszorg. Samen met hen maakte zij theatervoorstellingen voor verstandelijk gehandicapten.

Tussen 1988 en 1990 volgde zij de opleiding tot speltherapeut. Ze liep stage in een instelling voor klinische gezinsbehandeling en schreef haar afstudeerscriptie over speltherapie en de belemmeringen hierbij door loyaliteitsconflicten bij kinderen.
Vervolgens werkte zij gedurende vier jaar als drama- en speltherapeut binnen de Kliniek Kinderpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam.

Sinds1994 is zij werkzaam binnen het Speciaal Onderwijs op een Cluster 4-school, een school voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. De school maakt deel uit van de Stichting Horizon, een instelling voor Jeugdzorg en Onderwijs in de Regio Zuid.

Ze geeft individuele therapie aan kinderen en hanteert hierbij zowel de middelen spel en drama als sociale vaardigheidstraining. De therapie wordt ingezet bij kinderen die emotioneel zijn vastgelopen en is er op gericht om het vertrouwen in volwassenen te herstellen en het gevoel van eigenwaarde te versterken. Binnen haar manier van werken neemt de samenwerking met de leerkrachten een grote plaats in. Zij zijn immers degenen die dagelijks met de kinderen werken en die naast het geven van onderwijs het negatieve gedrag in de goede richting moeten zien om te buigen.
Sonja Bosch