Herman Baartman


H.E.M. (Herman) Baartman was van 1988 tot 2005 hoogleraar Preventie en Hulpverlening inzake Kindermishandeling Vrij Universiteit Amsterdam. Zijn expertise is gelegen in het thema ‘kindermishandeling’. Als hoogleraar heeft hij zich ingezet om kindermishandeling op de maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke agenda te plaatsen.Hij heeft een indrukwekkende lijst van publicaties over een grote variëteit aan thema's die met kindermishandeling te maken hebben, o.a. Kindermishandeling: de politiek een zorg (2005) over wat de politieke implicaties zijn van kindermishandeling, Van je familie moet je het hebben (2004) over nieuwe perspectieven in de jeugdzorg en het jeugdstrafrecht en Opvoeden kan zeer doen (1996) over oorzaken van kindermishandeling, hulpverlening en preventie. En onlangs verscheen een publicatie over ontwikkelingen in de betekenis van het begrip kindermishandeling en het beleid op dit gebied Het begrip kindermishandeling; pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid (2009).
Herman Baartman