Mario Kieft


Mario Kieft (1971) is programmamanager bij Usus Concepts, een expertisecentrum op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg. Hij houdt zich bezig met kennistransfer en het ontwikkelen en uitrollen van nieuwe concepten. Daarnaast is hij part-time werkzaam als docent bij Saxion Hogeschool en doceert en ontwikkelt modules op het terrein van persoonlijke dienstverlening en innovaties op het vlak van ‘Quality of Life’ .Voorheen werkte hij onder andere als docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het vlak van participatieve technieken voor strategische probleemoplossing, strategieontwikkeling en verandertrajecten in organisaties.

Enkele publicaties van Mario:· In 2007, De noodzaak van vraagvolging: serviceconcepten op het gebied van wonen, welzijn en zorg in ontwikkeling.


· In 2006, De toekomst van thuistechnologie: Met het DAP-concept goedkoop, integraal en toekomstbestendig.


· In 2005, Van vraagsturing terug naar een aanbodgerichte werkwijze?: Ervaringen met Domotica in seniorencomplexen


· In 2004, Verblind door het licht: cases als onmisbaar gereedschap in academisch onderwijs.


· In 2003, De Marketing Remix; caseboek voor marketing.
Mario Kieft