Jale Simsek


Publicaties:


  • 1991 bij SWP: niet over praten, over weggelopen allochtone jongeren.
  • 1992: glad to be gay, uitgave COC Nederland. Jongeren uit verschillende culturen en (homo) seksualiteit.
  • 2002 en 2006: alle ogen op haar gericht, handleiding hulpverleners over eerwraak, traditioneen geweld tegen Turkse vrouwen en meisjes. uitgave van IOT, Utrecht.
  • 2006, mede auteur 'huiselijke vrede' over allochtone mannen en geweld, uitgave Stichting ADA Awareness.
  • 2008; essay met M. Sahraoui, 'niet meer bang om IK te zeggen' Zina Platform de Balie in Amsterdam over allochtone vrouwen en IK ontwikkeling.
  • 2008; In ontmoeting Over de methodische benadering van geweld binnen eerculturen


Momenteel free lance trainer en adviseur op het gebied van diversiteit. Heeft een eigen training ontwikkeld waarbij de IK ontwikkeling, het individualisatieproces van de allochtone groepen centraal staat.

Deze is aangevuld met een training speciaal voor autochtone groepen en teams binnen de organisaties waarbij werken vanuit collectiviteit centraal staat.
Jale Simsek