Ireen Dubel


Ireen Dubel (1956) is Programma Manager Gender, Vrouwen en Ontwikkeling bij Hivos, het Humanistisch Instituut voor Samenwerking met Ontwikkelingslanden. Ze is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling, uitvoering en kwaliteitsbewaking van Hivos financiële en politieke ondersteuning van vrouwenorganisaties en emancipatie-initiatieven in ontwikkelingslanden. Ze is sociaal geografe, met specialisaties ontwikkelingsgeografie en vrouwenstudies, en werkte een aantal jaren in Zuidelijk Afrika.

Ze geeft gastcolleges, onder andere bij het Institute of Social Studies en de Universiteit voor Humanistiek en presentaties tijdens internationale fora en congressen over vrouwenrechten, civil society, homo- en lesbo-emancipatie en institutionalisering van emancipatie beleid. In 2008 was ze extern deskundige voor de VN Vrouwen Commissie over het thema Financiering van gender gelijkheid en ’empowerment’ van vrouwen.

Ze is co-auteur van het boek Gender and organizational change: Bridiging the gap between policy and practice (1997), KIT publications. Sinds 2003 is Dubel lid van de redactie van het Tijdschrift voor Humanistiek. Ze is co-redacteur van vier publicaties: Global civil society, world citizenship and education (2005), Cosmetische humanisering? Maatschappelijk verantwoord ondernemen ter discussie (2005), Women, Feminism & Fundamentalism (2007), en Urgentie geboden, homo- en lesborechten zijn mensenrechten (2008).
Ireen Dubel