Ria Andrews


Ria heeft de opleiding HBO voor Jeugdwelzijnswerk gevolgd en is sinds 1990 werkzaam als jeugd- en kinderbeschermer; de eerste zes jaar als jeugdhulpverlener in diverse instellingen voor jongeren, en vanaf 1995 binnen de Raad voor de Kinderbescherming.

Zij heeft zes jaar gewerkt als raadsonderzoeker, en is sinds 2001 als stafmedewerker betrokken bij projecten en beleid. Naast diverse kwaliteitsonderwerpen richt zij zich vooral op kinderen als getuige van huiselijk geweld en kinderen in complexe echtscheidingssituaties.

In de vrije dagen buiten de Raad vergroot zij de kennis en vaardigheden rondom huiselijk geweld en kindermishandeling bij professionals middels de vele trainingen die zij geeft.
De opgebouwde expertise leidde tot detacheringen bij onder andere de gemeente Den Haag en Bureaus Jeugdzorg. Zij was betrokken bij het ontwikkelen en opstarten van divers (nieuw) hulpaanbod voor kinderen en verscheidene publicaties. Het Kindspoor is hiervan het omvangrijkste.

De ervaringen in het werken binnen de keten hebben geleid tot het volgen van een opleiding Ketenregisseur en bijbehorende nieuwe inzichten.