Gerard Jellema


Gerard Jellema (1967) werkte achttien jaar als sociaal-cultureel werker in een buurthuis in de Haagse Schilderswijk met kinderen en tieners, waarvoor hij clubs, inlopen en vakantieactiviteiten organiseerde. Daarnaast gaf hij verlengde schooldagcursussen en sociale vaardigheidstrainingen. Tegenwoordig is hij kwaliteitsmedewerker bij welzijnsstichting Zebra in Den Haag. Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar het verhogen van de kwaliteit van het sociaal-cultureel werk in het algemeen en het kinderwerk in het bijzonder. Het is zijn overtuiging dat kinderwerkers vanuit hun praktijkervaring veel goede activiteiten doen, maar dat je door het ontwikkelen van een persoonlijke visie en aanpak nog veel effectiever kan werken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het vinden van je eigen stijl, het opbouwen van een goede sfeer en goede communicatie met de kinderen, structuur aanbrengen, regels stellen en oplossen en voorkomen van conflicten. Met zijn boek “Voor de groep” (2009) wil hij hulpmiddelen en handvaten aanreiken aan kinderwerkers en anderen die activiteiten voor kinderen organiseren en uitvoeren, zowel vrijwillig als professioneel. Hij staat open voor alle initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan een betere uitvoering hiervan, zoals gastlessen of workshops. Gerard Jellema is te bereiken per mail: voordegroep@gmail.com.
Gerard Jellema