Piet Houben


Prof. dr. Piet Houben is emeritus hoogleraar toegepaste sociale gerontologie aan de VU. Hij is landelijk en in Noord Brabant actief in trainingen en innovatieprojecten inzake ouderenadvisering en bevordering arbeidsparticipatie oudere werkers.
Piet Houben