Renee Menger


Na de studie Sociale Pedagogiek in Utrecht werkte Renée Menger een aantal jaren in de
eerste-lijns opvang voor verslaafde vrouwen en meisjes. Vanaf begin jaren negentig heeft zij
vanuit verschillende beleidsfuncties kennis gemaakt met uiteenlopende werkvelden. SOA- en
Aidspreventie, vrouwenhulpverlening binnen de verslavingszorg en diverse projecten voor en met
dak- en thuislozen.

Eind jaren negentig deed zich de kans voor om weer directer te werken binnen het eigenlijke
vakgebied: Sociale Pedagogiek. Een aantal jaren als coördinator voor jeugd met meervoudige
problematiek in Gooi- en Vechtstreek en aansluitend als projectmedewerker bij het toenmalig
NIZW.

Aansluitend werkte zij vanuit haar eigen adviesbureau ondermeer voor jeugdzorginstellingen en
gemeenten en heeft zij gedurende zes jaar het bestuurssecretariaat gevoerd voor een middelgrote
jeugdzorgaanbieder in Zuid-Holland/Rotterdam, TriviumLindenhof.Het adviesbureau van Renée, onder de naam Circuit Advies, is de plek van waaruit zij momenteel
werkt aan vernieuwing en verbetering van jeugdzorg en jeugdbeleid.

Kortom: mooie projecten, heldere taal, hart voor de jeugd!


Titels bij SWP:

• De Tienerzolder, the place to be! Over tienerwerk in de wijk Katendrecht, Rotterdam.
I.s.m. Jaap Antheunisse, PJ Partners, SWP, 2002

• Tienermoeders; preventie, opvang en begeleiding, samenstelling en redactie, i.s.m. S.
Jhinkoe-rai en R. Jezek, SWP, 1996
Renee Menger