Marina Berghuijs


Profiel

Senior juridisch consultant en manager met oog voor de potenties van
organisaties en de kwaliteit van processen. Na haar start in de advocatuur
heeft ze haar verdere kennis en ervaring opgedaan in zowel de publieke als
in de private sector. Zij is in staat om in een turbulente omgeving
veranderingsprocessen in gang te zetten en succesvol te begeleiden waarbij
strategie wordt gekoppeld aan pragmatisme.
De beoogde resultaten bereikt ze vanuit een integrale benadering van
bedrijfsvoering, juridische kaders en mensen. Ze is gewend om complexe
contracten en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen en gewend om als
project/programmamanager op te treden.
Haar voornaamste kenmerken zijn: gedrevenheid om de beoogde resultaten te
bereiken, commitment en flexibiliteit om verandering daadwerkelijk vorm te
geven.

Voorts is ze is een ervaren NMI-geregistreerd mediator.
Marina Berghuijs