Jacqueline van Dijk


Jacqueline van Dijk (1971) heeft HBO-Verpleegkunde in Nijmegen gedaan en is sinds 1994 werkzaam als verpleegkundige. Na vijf jaar in de psychiatrie te hebben gewerkt en de propedeuse psychologie gedaan te hebben, is zij als verpleegkundige bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD gaan werken en heeft zij te Leiden de post-HBO-opleiding tot jeugdverpleegkundige gedaan. Binnen de GGD Zuidoost Brabant heeft zij mede het Infopunt Opvoeding opgezet en heeft zij als jeugdverpleegkundige ook de opvoedingsspreekuren ten uitvoer gebracht. Hierin kwam zij ondermeer met kinderen in gesprek waarvan de ouders uit elkaar waren gegaan of gingen. Tevens heeft zij opvoedingsadviezen gegeven aan de betreffende ouders. In 1998 werd Jacqueline “stiefmoeder” van drie dochters en in 2002 werd zij moeder van een zoon. Momenteel is zij werkzaam in de thuiszorg.‘Het heeft mij altijd getroffen hoe loyaal en flexibel kinderen willen zijn in hun leven met gescheiden ouders, stiefouders en soms ook nog stief- of halfbroertjes en -zusjes. Voor hen komt bijvoorbeeld een weekend naar papa echt “uit de lucht vallen”omdat kinderen zo bij de dag leven. Toch pakken ze hun tas en gaan ze, en ze maken er wat van, ook al zitten ze ineens in een ander huis, met andere gewoonten en een ander bed. Ze weten zich redelijk snel aan te passen aan de andere omgeving, regels, et cetera. Ze verplaatsen zich, zo jong als ze zijn, in papa of mama en hebben er hun eigen wijsheden over. Maar, al willen kinderen hun best doen, ze hebben wel heimwee, en missen de andere ouder en hun vertrouwde omgeving. Ook kunnen ze hinder hebben van het gebrek aan duidelijkheid en overzicht in hun leven. Wanneer zijn ze bij wie? Welke regels en afspraken gelden er? Hoe ziet de week eruit? Enzovoort. Door de scheiding kunnen kinderen echt twee verschillende leefwerelden hebben, die wel allebei bij hen horen.’Jacqueline van Dijk