Joanka Prakken


Joanka Prakken is senior communicatieadviseur voor het Nederlands Jeugdinstituut op het terrein van jeugdzorg, opvoedhulp en kindermishandeling. Namens het Nederlands Jeugdinstituut schrijft zij voor vakbladen en digitale themaberichten over actuele onderwerpen in de jeugdsector. Zij publiceerde boeken over onder andere ervaringen van gezinnen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, opvoeden in verschillende culturen, vraaggericht werken in de jeugdsector en jongerenparticipatie. Onlangs kwam een publicatie uit over visies op een ander jeugdstelsel.Hiervoor werkte Joanka Prakken als communicatieadviseur bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Als producent en programmamaker bij de VPRO maakte ze radioprogramma's over Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie. Daarnaast werkte ze op freelance basis als journaliste en tolk-vertaler Russisch voor verschillende opdrachtgevers.
Joanka Prakken