Ria Tulkens


Van origine kwam Ria Tulkens uit het onderwijs en heeft ze in een lange periode van lesgeven veel gedaan aan het begeleiden van leerlingen. Deze leerlingen kwamen vaak spontaan naar haar toe met hun probleem. Denk daarbij aan scheiding van ouders, pesten van leeftijdgenoten, incest en dergelijke. Op den duur besefte ze dat ze niet alleen maar uit de losse pols kon blijven begeleiden en dat het de logische keus was om, naast het lesgeven, de opleiding aan de sociale academie te gaan volgen. Na deze opleiding te hebben afgerond, kwam ze in een fase van haar leven waarin psychotherapie interessant werd. Aldus geschiedde... studeren in Amsterdam aan een vierjarige opleiding voor psychotherapeut.

Al deze vernieuwingen resulteerden uiteindelijk in het afscheid van het middelbaar onderwijs en het starten van een eigen praktijk als psychotherapeut.

Zij had een groot gevoel voor mensen met problemen en kreeg te maken met iemand die suïcidaal was. Samen met hem en een sociaal werker, zette zij een landelijke stichting op voor mensen die suïcidaal zijn of zijn geweest en via lotgenotencontact hebben diverse mensen weer het leven durven oppakken.

De twee boeken die ze heeft geschreven, waren ook weer een logisch gevolg van wat ze in haar werk tegenkwam.

Haar andere interesses waren het lezen van boeken, studieboeken, boeken over kunst en architectuur, het lezen van romans, het schrijven van korte verhalen; ze was een filmfanaat, hield van cabaret en liep iedere dag een uur of anderhalf.

Deze zaken had ze nodig als tegenhanger van al die problemen die regelmatig op haar afkwamen.

Ria Tulkens overleed op 1 november 2008.