Trudy van Harten


Trudy van Harten heeft gewerkt als leerkracht in het speciaal onderwijs en als groepsleidster in de jeugdzorg.Na een studie pedagogiek werd ze preventiewerker. Ze gaf voorlichting en verzorgde trainingen over kindermishandeling en huiselijk geweld, en schreef, samen met anderen, twee boeken over kindermishandeling voor mensen die met kinderen werken.Ze ontwikkelde een methode voor ondersteuning aan kinderen die getuige zijn geweest van geweld tussen de ouders (Als het misgaat…bel ik jou). Ook was ze mede-ontwikkelaar van een brochure voor ouders over de invloed van partnergeweld op kinderen (Geweld in huis raakt kinderen).Niemand mag het weten
is haar eerste kinderboek. In 2006 schreef ze een boek voor volwassenen (Goed voor papa zorgen, uitgegeven door Servo).Trudy heeft twee zoons, een pleegzoon en twee kleinkinderen.