Marc Räkers


Marc Räkers is oprichter, bestuurder en lid van Eropaf! & co cooperatie U.A.

Eropaf! & co is een cooperatie van en voor -zelfstandige- professionals binnen het sociaal werk. Samen voeren zij opdrachten uit op het brede terrein van sociaal werk; uitvoering en ontwikkeling, onderzoek, verzorgen van (digitale) publicaties, organiseren van congressen en symposia, verzorgen van workshops en/of bieden coaching en training.Verder is hij publicist van sociaal werk en houdt zich bezig mat het publiceren van/in boeken, artikelen in vaktijdschriften, columns over onderwerpen die te maken hebben met outreachend werken en denken.

Ook is hij medewerker kenniscentrum maatschappij en recht
aan de Hogeschool van Amsterdam.Marc Räkers was voorheen beleidsmedewerker bij HVO-Querido, waar hij meewerkte aan de opvang en woonbegeleiding van dak- en thuislozen. Hij stelde aan zijn leidinggevenden voor om naar de mensen toe te gaan.Marc Räkers is redactielid van het blad SoziO-SPH.
Marc Räkers