Paula Kibbelaar


Paula Kibbelaar is cultureel antropologe en sinds 2006 als onderzoeker verbonden aan de Baak. Ze is geboren op Curaçao en grotendeels opgegroeid in Nederland. In voorjaar 2005 is Paula gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht (UU) aan de Utrechtse School voor bestuurs en Organisatiewetenschappen (USBO) op de dissertatie: Barsten in het glazen plafond. Opgeleide vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt; mogelijkheden, barrières en strategieën.Mede door deze publicatie heeft Paula workshops en presentaties verzorgd voor de Baak, zowel in Nederland als op Curaçao. Gender, diversiteit, ontwikkelingsvraagstukken in relatie tot de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap in Nederland en het Koninkrijk zijn haar specifieke onderzoeksthema's.Naast haar project voor de Baak, heeft Paula Kibbelaar na haar promotie voor NiNsee/KIT gewerkt aan een project in opdracht van de ministerie van V&I over de positie van Antilliaanse tiener- of jonge moeders in Nederland. Ze is tevens associée voor I-Nova, een onderzoeks- en adviesbureau omtrent diversiteitsmanagement en onderzoek. Tevens is Paula bestuurslid van Fenn en van de Ocan (www.ocan.nl).


Paula Kibbelaar