Job Catshoek


Na zijn opleiding tot hoofdonderwijzer(1976), schoolde Job Catshoek zich als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog(1998). Sinds 1987 helpt hij ouders, leerkrachten en kinderen met vragen op het gebied van leer- en gedragsproblemen.

Sinds 2011 is Job Catshoek als Gz-psycholoog verbonden aan SPA, Samenwerkende Psychologen Alphen aan de Rijn.Zijn ruime praktijkervaring met diagnostiek en behandeling heeft hij gedeeld met andere belangrijke ketenpartners in de jeugdhulpverlening: Raad voor de kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Bouman-GGZ, Stichting Timon. Job Catshoek werkt vooral vanuit de systemische en contextuele benadering.Voor een compleet cv van Job Catshoek:
Job Catshoek