Lou Repetur


Lou Repetur is werkzaam bij MOVISIE, hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

Zij is Senior projectleider / adviseur Huiselijk en Seksueel Geweld en Veiligheid.
Lou Repetur