Edu Dumasy


Edu is geboren in Indonesië (1948), en studeerde onderwijskunde in Nijmegen. Hij werkte in de zeventiger en tachtiger jaren als leerkracht en schoolbegeleider op verschillende multiculturele scholen en doceerde het vak transculturele pedagogiek en vergelijkende onderwijskunde van ontwikkelingslanden aan het Pedagogisch Seminarium van de Vrije universiteit en aan enkele pabo’s. Aan de pabo’s hield hij zich vooral bezig met de pedagogisch-didactische scholing van allochtone leerkrachten en het interculturaliseren van de reguliere opleiding. Zijn publicaties gaan over de kwaliteitsverbetering van het onderwijs op multiculturele en multi-etnische scholen waarbij hij pleit voor een transcultureel pedagogische invulling. Dit betreft het overbruggen van cultuurverschillen door het verbeteren van de competenties van de leerkrachten waarbij vooral de meervoudige identiteitsontwikkeling van de leerlingen centraal staan. Hij gaat ervan uit dat als er sprake is van een evenwichtige identiteitsontwikkeling de integratie, participatie en een goede schoolloopbaan van de leerlingen gemakkelijker zal verlopen.

Sinds 1998 werkt hij afwisselend als schooldirecteur / bovenschools manager op openbare, christelijke en islamitische basisscholen en als onderwijsadviseur / docent aan het landelijk pedagogisch centrum CPS en de hogeschool Windesheim.
Edu Dumasy