Ruud Kouijzer


Drs. Ruud Kouijzer (1956) is opgeleid als psycholoog. Zijn belangstelling gaat uit naar het functioneren van onderwijsorganisaties. Hij is ruim twintig jaar werkzaam geweest bij de Universiteit Leiden en later de Erasmus Universiteit Rotterdam in verschillende functies (beleidsvoorbereiding en als hoofd van uitvoerende afdelingen).
Medio de jaren negentig is hij lid geworden van het bestuur van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs. In die rol is hij nog steeds hij betrokken bij de interne organisatie, waaronder het laatste jaar voorbereiding van de instelling van een Raad van Toezicht.

Na een dienstverband bij de Erasmus Universiteit is hij gaan werken bij de Besturenraad, de koepelorganisatie voor het protestants-christelijk onderwijs. Zijn werk als consultant bij de Besturenraad omvatte onder meer het begeleiden van processen van aanpassing van de organisatiestructuur van scholen en scholenorganisaties in het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, alsmede het leiding geven aan collegiale visitaties in het VO.

Tegenwoordig is hij actief als senioradviseur bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Een belangrijk aspect van het werk daar is het adviseren en ondersteunen van besturen van Nederlandse scholen in het buitenland.
Ruud Kouijzer