Marko van Gerven


Marko van Gerven is psychiater en werkzaam geweest in complementaire en reguliere werkverbanden. Zijn interesse is gedurende zijn beroepsleven uitgegaan naar een synthese van reguliere en aanvullende behandelmethodieken. Het werkzaam zijn in wisselende werkverbanden hebben het mogelijk gemaakt tot begrip voor de voorwaarden van een dergelijke synthese te komen. Ook zijn publicaties hebben zich op beide terreinen afgespeeld.
Marko van Gerven