Christa van Heek-van Tellingen


Christa van Tellingen (1949) werkte vanaf 1982 als huisarts in een eigen praktijk in de Verenigde Staten. Ze is recent weer in Nederland en werkt nu als consultatief arts en als onderzoeker aan het Louis Bolk Instituut via de Kingfisher Foundation. Ze is betrokken bij de opleiding van medische studenten, artsen en therapeuten in fenomenologische en antroposofische aspecten van de geneeskunde in de Verenigde Staten, Canada en Europa, inclusief Nederland sinds ze begon te werken als huisarts.

Momenteel werkt zij ook mee aan de opleiding van medische studenten en artsen aan de Universiteit van Witten/Herdecke bij Dortmund, Duitsland.

Zij is lid van de Medische Sectie van de Hogeschool voor Geesteswetenschappen aan het Goetheanum, Dornach, Zwitserland.

Christa van Heek-van Tellingen