Dirk Willem Postma


Sinds 1 augustus 2011 is Dirk Willem Postma als hoofddocent/onderzoeker creatief-agogisch werk verbonden aan de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming en het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de Hogeschool Utrecht.
Zijn onderzoek zal zich gaan richten op vraagstukken rondom crisis, creativiteit en zelforganisatie.


Daarvoor werkte hij als wetenschappelijk medewerker/publicist aan het lectoraat Burgerschap en culturele dynamiek van de Hogeschool van Amsterdam aan een onderzoek naar de sociale impact van culturele interventies in Amsterdamse krachtwijken.


Als grondslagenonderzoeker in de sociale wetenschappen heeft hij zich in de afgelopen vijftien jaar steeds gericht op de esthetische dimensies van burgerschapsvorming. Of het nu over de ontwikkeling van kunst- of natuurbeleving gaat, de betekenis van waarneming, verbeelding, herinnering en schoonheidsbeleving voor maatschappelijke vormingsvraagstukken heeft altijd zijn belangstelling gehad. Zo heeft hij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van kunsteducatie, community arts en een proefschrift geschreven over de grondslagen van natuur- en milieueducatie.


Naast artikelen in wetenschappelijke en vaktijdschriften publiceerde hij (samen met anderen) onder meer de volgende boeken:


Dirk Willem Postma