Maurice van Lieshout


Maurice van Lieshout (1953) is zelfstandig gevestigd publicist en projectleider. Daarvoor was hij werkzaam als hoofdredacteur van 0|25, vaktijdschrift voor beroepskrachten in de jeugdsector en als eind- en plaatsvervangend hoofdredacteur van Jeugd en samenleving. Hij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde en algemene literatuurwetenschap. In laatstgenoemde discipline werkte hij ook enkele jaren als parttime docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde talloze artikelen over jeugdzorg, jeugdbeleid, jeugdcultuur en aanverwante thema's en over uiteenlopende historische en literaire onderwerpen. Daarnaast is hij de auteur, samensteller of eindredacteur van verschillende boekuitgaven op die terreinen.
Maurice van Lieshout