Elsie Sloot


Elsie Sloot (1949),
Opvoedkundige, Pedagoog


Zelfstandig ondernemer sinds 1990; Bureau voor Opvoedingsadvies en Interculturele Opvoedingscommunicatie – BOA te Rotterdam
www.opvoedingsadvies.nl

Elsie Sloot geeft Positieve, Praktisch-Pedagogische informatie en tips over onderwerpen in de dagelijkse omgang met kinderen en jongeren.
In 1998 verscheen haar eerste boek “Opvoeden? Vraag het Elsie”, als vervolg op haar wekelijkse radio-uitzendingen voor Stadsradio Rotterdam en Radio Rijnmond.
In 2004 schreef zij als co-producent een boek over “de Rotterdamse Rijweg”.
In 2005 verscheen een derde boek ““Wij” kent geen kleur; opvoeden in twee culturen”.
In vervolg hierop verzorgt Elsie sinds juni 2006 wekelijks een eigen radioprogramma voor de Multiculturele zender Radio Mart, in Amsterdam.

Na haar pedagogisch werk in huisartsenpraktijken in o.a. Rotterdam-west en Spangen werkt Elsie sinds 2005, naast haar privépraktijk, voor vijf vrouwenstudio’s in de stad. Zij verzorgt daar op aanvraag cursussen en themabijeenkomsten voor bewoners van probleemwijken; er vinden op verzoek consultgesprekken met ouders en adviesgesprekken met werkers plaats. Haar tweede boek dient hierbij als leidraad om over opvoedingsdilemma’s te praten met ouders met een niet-Nederlandse achtergrond.

Regelmatig wordt Elsie Sloot gevraagd voor lezingen en inleidingen aan groepen. Haar expertise wordt o.a. gevraagd door huisartsengroepen voor nascholing, presentaties voor ouders in het onderwijs, beroepsgroepen in de jeugdsector en organisaties die op intercultureel gebied werkzaam zijn.
In 2006 verzorgde zij o.a. als gastdocent een college voor Avans Hogeschool en viermaal een voordracht voor de Fryske Akademie voor 250 toehoorders per bijeenkomst en was zij gastspreker bij een conferentie over Buurt- en Speeltuinwerk.

Sinds 2006 verzorgt Elsie ook Lunchseminars voor het bedrijfsleven over “opvoeden en werk”. Op een inspirerende wijze neemt zij ochtendrituelen en opvoedingsstijlen door. De toehoorders krijgen in een half uur tips en advies-met-humor over dagelijkse perikelen rond baan en kinderen / haast en aandacht. Voor een gezonde balans tussen werkvloer en privé.
Op het terrein van Maatschappelijk Ondernemen wordt het bedrijfsleven steeds meer betrokken bij de maatschappelijke ontwikkelingen rond gezin en omgeving. Participatie van burgers raakt ook het gebied van werknemers en werkgevers; een prettige thuissituatie zorgt voor een prettige werksfeer.
Elsie Sloot