Joke van der Zwaard


Joke van der Zwaard is opgeleid als ontwikkelingspsychologe, maar haar benadering van sociale vraagstukken heeft veel raakvlakken met sociologie en culturele antropologie. Ze werkt als zelfstandig onderzoekster/publiciste op het terrein van sociale ongelijkheid, sociale mobiliteit en emancipatie in relatie tot wonen, opvoeding en onderwijs. Daarbij kijkt ze zowel naar het functioneren van de beroepskrachten, instellingen en de politiek als naar het dagelijks leven, de opvattingen en de dromen en ambities van de doelgroepen van het sociale beleid: de mensen met lage inkomens, de nieuwe en de oude immigranten, en hun nazaten, de vrouwen, de moeders en de sociale stijgers. Ze woont en werkt veel in Rotterdam.
Joke van der Zwaard