Ruben Gowricharn


Prof. dr. Ruben Gowricharn is hoogleraar sociale cohesie en transnationale vraagstukken aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn studies sociologie en economie verrichtte hij onderzoek naar uiteenlopende ontwikkelingsvraagstukken, zoals de werking van het sociale zekerheidsstelsel, de arbeidsmarkt, armoede en marginalisering, ondernemerschap, elitevorming, sociale cohesie in cultureel plurale samenlevingen, de modernisering van etnische minderheden in westerse landen, plurale democratieën, de transnationale gemeenschappen.
Ruben Gowricharn