C. Brinkgreve


Christien Brinkgreve is hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Naast haar universitaire werk heeft ze altijd geschreven voor een breder publiek.Haar onderwerpen passen in een brede thematiek: tijden
veranderen, verhoudingen veranderen, andere vermogens en talenten worden aangesproken, meer mensen krijgen een stem en dat gaat niet vanzelfsprekend. Minder gezag geeft ook verlies van houvast. Dat kan spanningen geven in de verhoudingen op het werk en thuis, en deze werken door in de problemen die mensen met elkaar en zichzelf ondervinden.Christien Brinkgreve schreef over deze thema's talrijke
boeken en artikelen in wetenschappelijke en literaire
tijdschriften en had 10 jaar een column op de Achterpagina van NRC Handelsblad.Ze houdt geregeld op congressen en symposia over verschuivingen in macht en cultuur, hedendaags ouderschap, nieuwe vormen van gezag en leiderschap, en het belang van zelfkennis. Ze geeft regelmatig cursussen autobiografisch schrijven.
C. Brinkgreve