Sabine Peterink


Sabine Peterink studeerde onderwijskunde (bestuur en beleid) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is werkzaam geweest bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten met als specialisatie onderwijs- en jeugdbeleid.
Bij VOS/ABB (Vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen) in Woerden heeft ze gewerkt als directiesecretaris en senior beleidsadviseur.

Sabine werkt sinds september 2007 bij Sardes waar zij zich vooral bezig houdt met het professionaliseringstraject Vversterk. Daarnaast is zij betrokken bij projecten op het gebied van de brede school en de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.
Sabine Peterink