Hetti Willemse


Hetti Willemse (1954) is sociaal geografe en momenteel directeur/eigenaar van Publicarea, bureau voor advies, beleid en management op het gebied van complexe samenwerkingsverbanden in de publieke sector. Zij was ondermeer gemeenteraadslid in Amsterdam met als portefeuille ruimtelijke ordening, wonen en grondzaken, Commissievoorzitter Zorg en lid van het presidium. Ook was zij voorzitter van de directie van de Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Amsterdam (SIGRA), en heeft zij zowel binnen de landelijke als de gemeentelijke overheid diverse functies bekleed. Zij heeft een groot aantal publicaties op haar naam staan.
Vanuit Publicarea geeft zij leiding aan projecten en geeft strategisch advies. Zij is met Tineke van den Klinkenberg medeauteur van de zorgtrilogie: ‘Thuis Wezen. Gesprekken over waardige zorg’ (2007), ‘Thuis Voelen. Gids voor naasten en verpleeghuis als bondgenoten in waardige zorg’ (2009) en ’Thuis Zijn. Staan voor waardige zorg’ (2010). Deze gidsen worden digitaal aangeboden en actueel gehouden op www.zorgvisite.nl, waar Hetti Willemse mede-initiatiefnemer van is. Hetti Willemse schrijft een maandelijkse column voor Zorgvisie. Zij vervult diverse bestuurlijke, toezichthoudende en adviesfuncties c.q. heeft deze vervuld. Onlangs heeft ze haar bestuursfunctie bij ILCZorg voor later afgerond. Zij heeft een opleidingsdiploma tot mediator. Meer over Hetti Willemse op www.publicarea.nl.


Hetti Willemse