Martijn van Schaik


Martijn van Schaik is van oorsprong docent bewegingsonderwijs. Na een studie onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam tussen 2002 en 2005, promoveert hij in 2010 op een proefschrift over leren modelleren in het vmbo. Naast de dissertatie publiceerde hij ook het boekje De hersens kraken in het vmbo.


Sinds 2010 werkt hij bij het domein onderwijs en opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam als lerarenopleider en onderzoeker. Binnen het Lectoraat VMBO houd hij zich vooral bezig met wat typische vmbo didactieken zijn en hoe binnen het vmbo voor de leerlingen theorie en praktijk verbonden kunnen worden. Zijn onderzoek verbindt hij met het onderwijs als opleider van leraren Mens & Technologie. Martijn is ook redactielid van het tijdschrift Pedagogiek in Praktijk.

Een selectie van zijn publicaties:

  • Dumasy, E., & Van Schaik, M. (2011). 10 minutengesprekken: panacee of pedagogisch onding? Pedagogiek in Praktijk, 17(62).

  • Van Schaik, M. (2010). De hersens kraken in de praktijk van het VMBO. Zoetermeer: Free Musketeers.

  • Van Schaik, M. (2010). Co-constructing models as tools in vocational practice. Learning in a knowledge-rich environment. Zoetermeer: Free Musketeers.

  • Van Schaik, M. (2011). Overbrug het oude en het nieuwe leren. van 12 tot 18, 10(6), 50–51.

  • Van Schaik, M. (2011). “Wat hebbie er nog aan dan?” Meer leren uit de praktijk van het vmbo. Pedagogiek in Praktijk[/url], 17(2), 20–24.

  • Van Schaik, M., & Schaap, H. (2012). Kennis leren zien in een krachtige leeromgeving in het beroepsonderwijs. Gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen 2012, Wageningen: VOR/VFO.


Martijn van Schaik