Chris Palm


Chris Palm is afgestudeerd als bestuurskundige aan de Universiteit van Amsterdam met specialisatiestudies medische antropologie en organisatiekunde, nadat hij enige jaren als systeemtherapeut in de ggz heeft gewerkt. Thans is hij beleidscoördinator in het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en doceert hij in de bachelor- en masterstudies Social Work, w.o. Human Resource Management en Wijkontwikkeling. Zijn afstudeerspecialisatie betrof implementatie van interactief en multi-stakeholdersbeleid. Palm houdt zich enige jaren bezig met interactief beleid, deliberatieve beleidsanalyse en beleidsbemiddeling in de Curaçaose werkcontext, waaronder op het gebied van restorative justice en criminaliteitspreventie.