Ellen Grootoonk


Ellen Grootoonk is hogeschooldocent/onderzoeker bij Hogeschool Utrecht. Zij doet onderzoek naar morele oordeelsvorming in de beroepspraktijk van maatschappelijk werkers voor het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Zij werkt hierin nauw samen met de praktijk. Het doel van haar werk is om kennis toepasbaar te maken voor instellingen, professionals en cliënten.

Voor de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening werkt zij als afstudeercoach.Haar kennisgebieden zijn onder andere: zingeving, ethiek, onderwijs, maatschappelijk werk en mentoring.

Zij is vaardig in: coachen, schrijven (academisch en journalistiek), kwalitatief onderzoek en projectmatig werken.
Ellen Grootoonk