Ad de Bruine


Ad de Bruine kent uit eigen ervaring de beperkingen van een lastig lichaam. Anderzijds blijkt er vaak ook nog veel mogelijk te zijn. Het is belangrijk niet alleen te kijken naar wat je niet kunt, maar ook te kijken naar wat nog wel mogelijk is. Vanuit die visie is Valid Express geschreven. Samen met de koeriers van Valid Express kijken - ondanks hun beperking - naar wat nog wel mogelijk is levert een boeiende serie portretten op van mensen - die net als De Bruine - iets positiefs met hun beperking doen.

De auteur werd in 1997 op 42-jarige leeftijd geconfronteerd met stembandkanker en heeft in 1998 de laryngectomie (verwijdering van het strottenhoofd) ondergaan, waardoor hij nu op een andere wijze spreekt. "Op 18-jarige leeftijd wilde ik al een boek schrijven, alleen had ik toen niets te vertellen. Vijfentwintig jaar later wel".

Zijn ervaringen met de diagnose kanker en de laryngectomie zijn uitgegeven in twee dagboeken waarin hij zijn ervaringen neerschrijft: Het is Kwaadaardig (uitgeverij Medema) en Een nieuw geluid (uitgave: IKN Groningen).
In het boek Spreken met hindernissen (uitgave: Bohn Stafleu Van Loghum) ervaringsverhalen van gelaryngectomeerden en commentaren van artsen en (para)medici.

In bewerking is een boek over Hoofd-halskanker getiteld Hoofd- en halszaken. Ook hierin boeiende portretten van mensen die geconfronteerd werden met kanker in het hoofd-halsgebied inclusief bijdragen van deskundigen uit de medische wereld.

Regelmatig schrijft De Bruine artikelen en columns over zijn ervaringen. Ook wordt voorlichting gegeven over de laryngectomie en wordt tijdens lezingen ingegaan op de psycho-sociale gevolgen van kanker in het hoofd-halsgebied in het algemeen en het leven zonder stembanden in bijzonder.

"Ik heb geleerd van mijn zwakte mijn sterkte te maken. Mijn leven na de laryngectomie is wel anders geworden, maar absoluut niet minder boeiend!".
Ad de Bruine