Peter van Maaren


Peter van Maaren

Geboren: 12-03-1957, Plaats: Groningen

Peter van Maaren was docent maatschappijleer, NT2, Engels, handvaardigheid, economie en handel, bedrijfsorganisatie en docent handel en recht voor de middenstands opleiding.
Zijn werk als leerkracht voor leerlingen van 16 tot 25 met diverse culturele en religieuze achtergronden en zijn homoseksuele identiteit hebben het materiaal geleverd voor het boek ‘mijn meester is een homo’. De titel komt voort uit de enorme trots die alle leerlingen hadden voor hem als hun homoleraar.
Sinds zijn werk als leerkracht is hij nu voorlichter bij de COC voorlichtings groep van Amsterdam.

Zijn specialisme is homoseksualiteit, culturele diversiteit en Islam. Op die manier probeert hij een grotere tolerantie te bewerkstelligen bij jongeren en ouderen uit alle lagen van de Nederlandse samenleving.

Daarnaast zet hij zich in de diamantbuurt in Amsterdam in voor het samenbrengen van de buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen om zo de spanningen wegens vooroordelen en onbekendheid weg te nemen.

Naast het boek heeft hij een verhaal geschreven ‘Volg je hart” voor het blad ‘Didaktief” voor het onderwijs.

Voor het boek Haat en liefde van Mariette Hermans en Monique Doppert heeft hij een bijdrage geleverd over de functie van leerkracht als opvoeder om zo homoseksualiteit zichtbaar te maken.

Vanwege zijn boek en zijn mening dat Islamitische leerlingen niet het probleem zijn van de homofobie maar juist de angst bij Schooldirecties en heteroseksuele leerkrachten wordt hij regelmatig door de media gebruikt om de toonzetting positiever te maken.
Peter van Maaren